Automatische bankverwerking

Wat zou het mooi zijn als je banktransacties automatisch gelinkt zouden kunnen worden aan concrete transacties uit je bedrijfsproces. Geen handmatige acties meer nodig en dus tijd voor andere zaken. Wij bieden hiervoor de oplossing OPplus van het Duitse bedrijf gbedv GmbH Co. KG aan. Momenteel zijn er voor de Nederlandse markten vier oplossingen beschikbaar, waaronder OPplus. De OPplus oplossing biedt de meeste functionaliteit tegen betaalbare prijzen – daarom zetten we vanuit 365 Maatwerk vol in op deze oplossing.

Zo kun je bankieren in een Microsoft Dynamics 365 Business Central omgeving zoals je altijd al had gewild. Met OPplus 365 kunnen bankafschriften eenvoudig en automatisch geïmporteerd worden in Dynamics 365 Business Central. Dit werkt voor meerdere banken.

Met behulp van algoritmes, trefwoorden en boekhoudregels worden de afschriften voor meer dan 95% automatisch herkend en vereffend. OPplus maakt gebruik van de zogenaamde PSD2 directives. Daardoor biedt OPplus allerlei opties, deels als onderdeel van de standaardoplossing en deels als add-on. En OPplus zorgt voor het uitvoeren van betalingen op basis van protocollen gebaseerd op jouw bedrijfsproces. Wij gaan graag met jou in gesprek om te bepalen hoe de ideale betaalfunctionaliteit er voor jouw bedrijf uitziet. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend overleg!

Betalingen importeren

Importeer eenvoudig bankafschriften die tot 90 procent automatisch herkend en toegewezen worden. Voor het importeren van betalingsadviezen kun je verschillende formaten selecteren, zoals vrij definieerbare CSV-bestanden (bijv. bestanden van betalingsproviders zoals PayPal) of MT940- en CAMT-bestanden. Bovendien kun je boekhoudregels definiëren om periodieke boekingen automatisch toe te wijzen aan de juiste grootboekrekening, klant of leverancier. Zelfs storneringen van automatische incasso’s door klanten worden correct verwerkt. De factuur wordt weer opengezet door de stornering en de betaling die gegenereerd is vanuit de incasso-opdracht wordt tegen de stornering vereffend.

Betalingen exporteren

Maak betalingsvoorstellen, betalingslijsten, betalingsprotocollen en betalingsadviezen. De Payment Export is geschikt voor alle SEPA-overboekings- en incasso-indelingen en biedt een geïntegreerde verbinding met de online betalingsprovider Bizcuit.

  • Maak in één stap betalingsvoorstellen in alle formaten en ongeacht de richting van betaling.
  • Maak betalingen zonder de noodzaak van een geboekt document.
  • Verdeel het totale betalingsbedrag over meerdere banken.
  • Bekijk en wijzig, indien nodig, snel de toegekende bankrekening en het doel die al in het betalingsvoorstel staan.
  • Profiteer van functies die het ook mogelijk maken alle nodige vermeldingen weer te geven.
  • Maak betalingsadviezen in CSV-formaat om ze aan uw zakenpartners te verstrekken.
  • Gebruik vrijgavefuncties voor de interne veiligheid van uw bedrijf.
  • Voer ook overboekingen tussen bankrekeningen uit in dit gedeelte Betalingen.
  • Gebruik de functies van het betalingsvoorstel ook voor het toepassen van kleine verschillen (bijv. Boekingen met betalingskorting, enz.)

Wat is PSD2?

PSD2 staat voor Payment Services Directive 2. Met de PSD2 richtlijn wil de Europese commissie er voor zorgen dat de klant (consument of bedrijf) zelf eigenaar wordt van zijn betaalgegevens (en niet de bank). De bedoeling is dat er zo meer concurrentie en innovatie ontstaat in het betalingsverkeer. Vroeger waren financiële gegevens alleen beschikbaar binnen de bancaire omgeving van een persoon of bedrijf. Met PSD2 kunnen deze gegevens ook gebruikt worden in toepassingen van derden – en er ontstaat dus een business model voor nieuwe diensten op basis van deze gegevens.

365 Maatwerk is preferred OPplus implementatiepartner in Nederland. In Duitsland is OPplus al heel bekend. In de Nederlandse markt zullen zij snel een belangrijke plek veroveren.

Meer (technische) informatie over OPplus is te vinden op hun website: OPplus365 – Financial Accounting – Everywhere, Anytime.

Deze is behoorlijk technisch ingestoken. Dus beter is het om een afspraak te maken met ons, zodat we samen kunnen kijken wat de beste oplossing is voor jouw specifieke situatie.